Δευτέρα - Παρασκευή 10:30-19:00
3ης Σεπτεμβρίου 99, Αθήνα
info@biocolours.gr
210-825-3469

On Line Σεμινάρια Microblading

On Line Σεμινάρια Microblading

Το Craft Master είναι μία online εφαρμογή για Android και IOS.

Τα βασικά οφέλη της εκμάθησης Phibrows Microblading μέσω της εφαρμογής Craft Master είναι:

-οικονομία στα έξοδα μετακίνησης
-εξοικονόμηση του πολύτιμου χρόνου σας
-δουλέψτε πάνω στις ασκήσεις σας όπου και όποτε εσείς θέλετε
-λάβετε ακριβή και ειδική καθοδήγηση από τον επιτηρητή Δάσκαλο – Master.
Η εφαρμογή είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει στους μαθητές να επικοινωνούν με την ακαδημία όποτε το θελήσουν για τους επόμενους 6 μήνες.
Οι μαθητές αποστέλλουν τα έργα τους τα οποία αξιολογούνται. Η εφαρμογή έχει 11 διαφορετικά επίπεδα, και οι μαθητές πρέπει να περάσουν κάθε επίπεδο, βήμα-βήμα ώστε να αποκτήσουν την επίσημη πιστοποίηση και, περιέχει διαλέξεις με οπτικοακουστικό υλικό και εκατοντάδες φωτογραφίες, οι οποίες βοηθούν τους μαθητές να μάθουν ότι χρειάζεται να ξέρουν για την τεχνική Microblading. Μέσω της εφαρμογής Craft Master, υπάρχει επίσης υποστήριξη από τον επίσημο Tεχνικό, Xημικό, Δικηγόρο και Γιατρό της Ακαδημίας για κάθε ερώτηση, των μαθητών, που χρειάζεται απάντηση.